forumsg.dk

Udvikling af ledelse af pædagogisk it


I UdviklingsForum er vi meget optaget af, hvordan lederen kan lede, initiere og støtte integrationen af digitale medier i hverdagen i dagtilbud. Først og fremmest i forhold til det pædagogiske arbejde og også i samarbejdet med forældre og ledelsen af medarbejdere.

Derfor afholdt i november 2014 en workshop med henblik på at indsamle ny viden, der skal munde ud i afholdelse af kurser, temadage, efteruddannelse og  arbejdsmateriale. 

Hold øje med vores nyhedsbreve