forumsg.dk

Den moderne daginstitutionsleder


"Hidtil har ingen ledelsesbøger været skræddersyet til daginstitutioner, men det råder de to erfarne ledelsesforskere og forfattere John Andersen og Søren Gundelach nu bod på"
- Trine Wiese, Ledetråden  
Af John Andersen og Søren Gundelach. Forlaget Dansk Pædagogisk Forum. 

Den store mængde af ledelseslitteratur, der udkommer i disse år, formår sjældent at tage afsæt i det særlige univers, som daginstitutioner udgør. Det gør denne bog! Bogen indeholder beskrivelser og forståelser af daginstitutionslederens arbejdsopgaver, udfordringer, indføring i nødvendige teorier - og den har samtidig mange forslag til konkrete arbejdsmetoder for lederen. De to forfattere har i deres arbejde som konsulenter, undervisere og evaluatorer bred erfaring, som de bygger bogens kapitler på og i alle kapitler er der hyppige eksempler fra lederens daglige praksis. Bogen kan både give overblik og udfordringer til de måder, ledere tænker og handler på, samt kan være et fælles udgangspunkt for drøftelser med henblik på at videreudvikle den form for ledelse, man har og ønsker i den enkelte daginstitution, områdeinstitution og kommune. 
Den moderne daginstitutionsleder” handler om ledelse af daginstitutioner for 0-6 årige børn: vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner – både kommunale og selvejende daginstitutioner samt privatinstitutioner. Bogen henvender sig til daginstitutionsledere, områdeledere, pædagogiske ledere, pædagoger, pædagogstuderende og pædagoger på efter- og videreuddannelse, ansatte i forvaltning samt undervisere.