forumsg.dk

Hvad er det, de Finner kan?

Vi ved, at finske skolebørn har et meget højt fagligt niveau, sammenlignet med niveauet i de øvrige nordiske lande.....
Vi ved, at finske skolebørn har et meget højt fagligt niveau, sammenlignet med niveauet i de øvrige nordiske lande. Det kan blandt andet ses, når vi sammenligner resultaterne af PISA–målingerne. Meget tyder på, at det høje niveau grundlægges i børnehaven.

Sammen med professor Stig Broström fra DPU har vi været på studietur til Finland. Her besøgte vi institutioner og skoler, og vi havde samtaler med forskere, børn og unge direktører m.fl. Vi mener, at have fået fat i en del af forklaringerne på denfinske succes. I vores materiale ligger der nogle vigtige overvejelser, som bør debatteres her i Danmark. Læs mere her

Her er vores bud på, hvordan man kan forklare forskellene:

I Finland er der:
- et prioriteret ønske om at skabe lighed gennem uddannelsessystemet
- gennemgående højere uddannelsesniveau hos pædagoger (og lærere)
- meget tæt samarbejde mellem børnehave og skole
- bedre personalenormeringer i børnehaverne
- en meget grundig pædagogisk læreplan
- meget tydeligere fokus på sprog og sproglig udvikling i børnehaven
- målrettet, planlagt pædagogisk praksis i dele af dagen
- tydeligere opbakning fra forældre til pædagoger og lærere
- en klar satsning på at alle skal kunne være med og kunne klare sig i skolen
- meget kort tid mellem anmodning om støtte og til der gives støtte
- tydelige resultater for børn med behov for støtte på grund af en hurtig indsats
- en norm om at et barn har brug for noget ”ekstra” og ikke at barnet har ”problemer”