forumsg.dk

Evaluering af områdeledelse i Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune ønsker at anvende områdeledelse i forhold til pædagogisk udvikling
UdviklingsForum og DPU er igang med at evaluere om målene er opnået ved indførelsen af områdeledelse i Rudersdal Kommune, herunder hvad der har henholdsvis fremmet og hæmmet gennemførelsen, samt betydningen for den interne organisering i forvaltningen. Opgaven afsluttes juni 2011