forumsg.dk

Børn i udsatte positioner i dagplejen

Notat og arbejdshæfte for FOA
UdviklingsForum udarbejder notat og arbejdshæfte for FOA om børn i udsatte positioner. Forventes udgivet april 2011.