forumsg.dk

Opsporing af børn i udsatte positioner

den tidlige indsats i kommunerne
UdviklingsForum samarbejder med AKF og EVA samt seks kommuner om projektet opkvalificering af den tidlige indsats i kommunerne - mere viden - bedre redskaber for Servicestyrelsen