forumsg.dk

Evaluering af områdeledelse på Bornholm

UdviklingsForum skaber viden om områdeledelse - læs rapporten
Bornholms Regionskommune og BUPL ønskede en viden om hvordan distrikterne fungerer,og hvilke udfordringer de stod overfor. Der er lagt særlig vægt på samspillet mellem ledelses niveauerne og de forskellige opgaver de skal varetage, og om der er blevet mere tid til personaleledelse og til den pædagogfaglige ledelse i de enkelte institutioner. Hent rapporten her