forumsg.dk

Børnemad i København - din mening!

Holdninger og forventninger til den nye ordning med børnemad

Undersøgelsen viser, at de adspurgte forældre i institutioner med madordning er mere tilfredse med deres madordning end forældre i institutioner med madpakker. Det samme gælder ledere og medarbejdere, om end forskellen her er mindre. Udført for Børne- og Ungeforvaltningen i København og Københavns Madhus.