forumsg.dk

Tidlig opsporing af udsatte børn

Udvikling af metoder - i samarbejde med kommuner
I samarbejde med en række kommuner udvikles metoder til at opspore og iværksætte relevante tiltag for udsatte børn. Projektet udføres for Servicestyrelsen,  sammen med EVA og AKF.