forumsg.dk

Efteruddannelses- og kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet

Hvad tilbydes medarbejdere - hvad har de brug for...
Hvad tilbydes ledere og medarbejdere i dag af efteruddannelse – og hvad har de brug for? Sammen med NIRAS Konsulentene. Projekt for Socialministeriet. Klik her for at se konklusionen