forumsg.dk

Projekt Ressourcepædagoger

Indsats til gavn for udsatte børn
En udvalgt uddannet pædagog – en ressourcepædagog – kan være observatør, inspirator og sparringspartner. Derved bliver personalet i stand til at udnytte den pædagogiske know-how der allerede er i institutionen. Dermed løftes ikke bare indsatserne om udsatte børn, men også de pædagogiske diskussioner generelt.
 
Se www.ressourcepædagog.dk