forumsg.dk

Børnerådet - dokumentation af arbejdet med Børneinfo og Børnepanelet

Oplysning til børn om rettigheder
UdviklingsForum har evalueret og dokumenteret resultaterne af Børnerådets Børneinfo og Børnerådets børne- og ungepanel - dels en status over det, der er gennemført i projekterne, dels forslag til videreudvikling. Se rapporterne her 
 
Se også børneinfo.dk og Børnerådets Børne- og Ungepanel