forumsg.dk

Evaluering af Familie- og Basispladsprojektet i Københavns Kommune

Udvikling af mellemformer til udsatte børn i dagtilbud.
I Københavns Kommune er den inkluderende pædagogik grundlæggende for tankegangen i arbejdet med pædagogiske læreplaner.
Det er tillige et overordnet mål, at den tidlige indsats overfor de yngste børn skal styrkes.
 
Fokus er på en tidlig opsporing af eventuelle vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser, således at den relevante specialpædagogiske hjælp kan igangsættes hurtigst muligt.  
 
Den familieorienterede indsats skal styrkes, og det professionelle personale får nye metoder til arbejdet med vanskeligt stillede børn.
 
Opgaven er udført for Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Pædagogik og Læring og der foreligger nu to rapporter.