forumsg.dk
MERE INFO
 
 
Alle dagtilbud kan – GRATIS!! – bruge et gennemarbejdet og lettilgængeligt materiale, der er nemt at gå til.
Der er fri adgang til materialet.
Velegnet både til dagpleje og daginstitution.
 
Her kan du også læse mere om Det Talende Spørgeskema
Børnemiljøvurdering.dk