forumsg.dk

En stærk indsats for børn og unge, deres familier og professionelle.
Et højt kvalitetsniveau, høj troværdighed, respekt for faglighed- og et tæt samarbejde med kunderne.

Pædagogisk IT, ledelse, forældrekurser for kommende og nybagte forældre, kurser, forskning, konsulentbistand, organisationsudvikling o.m.a

Kontakt Søren Gundelach